Naprawa urządzenia KONICA MINOLTA C280

» Opis zapytania

Przedmiotem postępowania jest naprawa urządzenia wielofunkcyjnego Konica Minolta C280.

Opis usterki:
- Drukarka źle rozpoznaje papier na podajniku nr 1 A4 (ustawienie poprzeczne) widzi jako A5. Zmiana ustawienia w tacy na A4 wzdłuż drukarka poprawnie widzi papier A4.
Drukarka zacina się przy pobieraniu papieru z tacy 1 (rolki są wymienione na nowe). Do wymiany kpl czujników formatu i sprzęgiełko poboru. Konserwacja.

Numer inwentaryzacyjny urządzenia: 49100022681,
Numer seryjny: AOED022057929.

Oferta musi zawierać wszystkie koszty robocizny, części i transportu.

Naprawa musi zostać dokonana w miejscu instalacji urządzenia:

KGHM ZANAM S.A.
ul. Kopalniana 7
59-101 Polkowice
Biurowiec pok. 209

Kontakt administrator: Błażej Wachnienko 785936990.

Termin naprawy do 14 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia.

Gwarancja na wykonaną naprawę 6 miesięcy.

Termin płatności 60 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.

Zamawiający zastrzega możliwość anulowania postępowania na każdym etapie.

WAŻNE, Oferent przy składaniu oferty jest zobligowany do uzupełnienia kryteriów ogólnych postępowania.

W przypadku odstąpienia od realizacji przedmiotu zamówienia zgodnego z przyjętą ofertą, z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia oferenta karą w wysokości 10% wartości netto oferty. Za opóźnienie co do terminu wykonania zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia oferenta karą w wysokości 1% wartości netto oferty, za każdy dzień opóźnienia.


W przypadku nie wyrażenia zgody przez Oferenta na warunki zawarte w Kryteriach Ogólnych formularza ofertowego, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia takiej oferty.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.10.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny, urządzenia i części zamienne
  • Licencje i oprogramowanie
  • Usługi opracowywania oprogramowania
  • Utrzymanie i serwis
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się