Dostawa i uruchomienie optycznego systemu do pomiaru odkształceń dla Instytutu Mechaniki i Poligrafi Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej ul. Narbutta 85, 02-524 Warszawa

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i uruchomienie optycznego systemu do pomiaru odkształceń dla Instytutu Mechaniki i Poligrafii Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej, ul. Narbutta 85, 02-524 Warszawa.
2. Przedmiot zamówienia został zamieszczony w załączniku nr 2 - opis przedmiotu zamówienia stanowiący integralną część niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.11.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się