Wymiana 4 szt agregatów prądotwórczych na terenie IZ Sosnowiec - Zadanie nr 2 - wymiana agregatu w stacji Sosnowiec Południowy, nastawnia "SPł" - Sekcja Eksploatacji Katowice

» Opis zapytania

zadanie nr 2 - wymiana agregatu w stacji Sosnowiec Południowy, nastawnia "SPł" - Sekcja Eksploatacji Katowice
UWAGA
Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.
W szczególności Zamawiający wnosi o dołączenie do oferty wszystkich dokumentów wymaganych w części III SIWZ.

Ewentualne pytania Wykonawcy mogą składać wyłącznie poprzez Platformę Zakupową, gdzie będą również udzielane odpowiedzi.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.10.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny, urządzenia i części zamienne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się