Naprawa plotera CANON IMAGEPROGRAF PRO 4000S

» Opis zapytania

Przedmiotem postępowania jest naprawa plotera CANON IMAGEPROGRAF PRO 4000S.

Opis usterki:
- ploter zgłasza błąd EC21-2F51, serwis Canon stwierdził uszkodzenie głowicy.

Numer inwentaryzacyjny urządzenia: 49100032528,
Numer seryjny: BADK00297.

Naprawa z zachowaniem warunków gwarancji - do 06.11.2019r.
Naprawa wyłącznie przez autoryzowany serwis CANON.

Oferta musi zawierać wszystkie koszty robocizny, części i transportu.

Naprawa musi zostać dokonana w miejscu instalacji urządzenia:

KGHM Polska Miedź S.A.
Oddział Zakłady Górnicze Polkowice- Sieroszowice,
Szyb SW1,
59-101 Kaźmierzów 100,
Biurowiec - dział TW,
Administrator: Wdowiak Marcin, tel. 722 260 419.

Termin naprawy do 7 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia.

Gwarancja 12 miesięcy.

Termin płatności 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.

Zamawiający zastrzega możliwość anulowania postępowania na każdym etapie.

WAŻNE, Oferent przy składaniu oferty jest zobligowany do uzupełnienia kryteriów ogólnych postępowania.

W przypadku odstąpienia od realizacji przedmiotu zamówienia zgodnego z przyjętą ofertą, z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia oferenta karą w wysokości 10% wartości netto oferty. Za opóźnienie co do terminu wykonania zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia oferenta karą w wysokości 1% wartości netto oferty, za każdy dzień opóźnienia.


W przypadku nie wyrażenia zgody przez Oferenta na warunki zawarte w Kryteriach Ogólnych formularza ofertowego, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia takiej oferty.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.10.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny, urządzenia i części zamienne
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się