Naprawa telefonu Apple iPhone 6S

» Opis zapytania

Przedmiotem postępowania jest :

1. Naprawa telefonu Apple iPhone 6S 64GB A1688

Numer inwentaryzacyjny urządzenia 62900001859
Numer seryjny: 355763071120830


Opis usterki:
- Uszkodzony mechanicznie wyświetlacz i obudowa.


Oferta musi zawierać wszystkie koszty robocizny, części i transportu - przesyłka kurierska w obie strony.

Kontakt : Zygmunt Garliński, tel. 607610084.


Termin naprawy do 10 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia.

Gwarancja 6 m-cy.

Termin płatności 60 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.

Zamawiający zastrzega możliwość anulowania postępowania na każdym etapie.

W przypadku odstąpienia od realizacji przedmiotu zamówienia zgodnego z przyjętą ofertą, z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia oferenta karą w wysokości 10% wartości netto oferty. Za opóźnienie co do terminu wykonania zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia oferenta karą w wysokości 1% wartości netto oferty, za każdy dzień opóźnienia.


W przypadku nie wyrażenia zgody przez Oferenta na warunki zawarte w Kryteriach Ogólnych formularza ofertowego, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia takiej oferty.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.10.2018 | 13:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny, urządzenia i części zamienne
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się