Przetarg nieograniczony na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji prac związanych z dostawą i montażem urządzeń mechaniki scenicznej w budynku AST przy ul. Straszewskiego 21-22 w Krakowie

» Opis zapytania

1.1 Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
1.1.1 dostawę, montaż i uruchomienie 6 sztankietów dekoracyjnych z napędem elektrycznym dla AST w Krakowie, w celu modernizacji wyposażenia Sceny im. St. Wyspiańskiego, przy czym realizację w 1998 roku mechaniki Sceny im. St. Wyspiańskiego w Krakowie ograniczono do wykonania mechaniki górnej, a sztankiety znajdujące się nad proscenium i częścią widowni zostały zamontowane jako nieruchome i ten stan trwa do dziś,
1.1.2 w ramach niniejszego zamówienia i realizowanej modernizacji mechaniki scenicznej należy uruchomić sześć sztankietów za pomocą napędu elektrycznego, a w tym celu konieczne jest zamontowanie sześciu wciągarek, wymiana 18 sztuk kół przewojowych oraz wymiana lin stalowych 480 mb; całość zamontowano do istniejącej konstrukcji stalowej, a ponadto należy wykonać sterowanie systemem wraz z okablowaniem, przy czym aktualnie ułożone są kable zasilające i sterownicze bez okablowania kasety sterującej; zasilanie urządzeń z istniejącego zasilania, wysokość sceny do konstrukcji 510 mm, długość sztankietów 720 mm,
1.1.3 przed przystąpieniem do realizacji dostawy należy wykonać projekt wykonawczy warsztatowy w zakresie konstrukcji i mechaniki, przy czym projekt będzie podlegał ocenie i akceptacji Zamawiającego w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami w szczególności ustawy o dozorze technicznym i przepisach zależnych, jak również Dyrektywy Maszynowej, norm BGV i DIN 56 950-1, zaleca się konsultację projektu z Urzędem Dozoru Technicznego – oddział Kraków na etapie jego wykonywania,
1.1.4 Wymagane parametry przedmiotu zamówienia: Udźwig użytkowy sztankietu: 250 kg, Prędkość podnoszenia: 0,3 m/s, Skok: 7 m, Sztankiet musi być wykonany zgodnie z BGV C1 (DGUV 17/18) i DIN 56950 -1, system sterowania zbiorczy dla 6 sztankietów, przy czym wraz z systemem sterowania należy dostarczyć panel sterowniczy z kablem o długości 15 m.
1.1.5 Zamówienie obejmuje również szkolenie pracowników AST (5 osób) i gwarancję na dostarczone i zamontowane urządzenia (minimum 36 miesięcy).
1.1.6 Wykonawca zobowiązany jest również w ramach zamówienia do wykonania i przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej w zakresie i formie pozwalającej Zamawiającemu na wystąpienie i uzyskanie przez niego na rzecz AST w Krakowie stosownej decyzji Urzędu Dozoru Technicznego w aspekcie użytkowania wykonanych urządzeń scenicznych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

31.10.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny budowlane i części do maszyn budowlanych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się