Dostawa koagulantu w postaci wodnego roztworu siarczanu żelazowego dla Grupowej Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej.

» Opis zapytania

Sprzedaż koagulantu w postaci wodnego roztworu siarczanu żelazowego dla Grupowej Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej i dostarczenie do Łodzi, ul. Sanitariuszek nr 70/72.
Dostawy odbywać się będą transportem Wykonawcy wyposażonym w urządzenia zapewniające samodzielny rozładunek. Zamawiający przewiduje prawo opcji w zakresie dostawy, przy minimalnym poziomie całego zamówienia - 400.000,00 zł netto i przy maksymalnym poziomie całego zamówienia - 821.000,00 zł netto. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do Specyfikacji.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.11.2018 | 11:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się