Wymiana agregatu prądotwórczego na stacji Ustroń Polana

» Opis zapytania

Zadanie nr 3 - Wymiana agregatu prądotwórczego na stacji Ustroń Polana zgodnie z załączonym OPZ oraz zapisami wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 1 do OPZ.

Do oferty należy dołączyć:
wypełnione i podpisane "Oświadczenie o akceptacji zapisów projektu Umowy" (zał. Nr 2 do OPZ) wraz z dokumentami wymienionymi w pkt. 12 oświadczenia.

Ewentualne pytania Wykonawcy mogą składać wyłącznie poprzez Platformę Zakupową, gdzie będą również udzielane odpowiedzi.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.10.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny, urządzenia i części zamienne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się