Dostawa lutownic do obwodów drukowanych 80/120W z regulacją temperatury

» Opis zapytania

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest dostawa Lutownic do obwodów drukowanych 80/120W z regulacją temperatury dla Sekcji Eksploatacji w Rzeszowie podległej do Zakładu Linii Kolejowych w Rzeszowie.

Zamawiający nie dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej.
Zamawiający nie dopuszcza możliwość złożenia oferty wariantowej.

Dostawa będzie realizowana na podstawie przesłanego na wskazany przez Wykonawcę adres e-mail Zamówienia określającego m.in. miejsce i datę dostawy.
Dostawy będą realizowane na koszt Wykonawcy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.10.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Urządzenia elektryczne i elektroniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się