Wykonanie kwartalnych przeglądów zdmuchiwaczy popiołów w ZTPOK _ZO/107/18

» Opis zapytania

Nazwa: Wykonywanie okresowych przeglądów zdmuchiwaczy popiołów typu SRE i SRE.P
Opis: zgodnie z opisem określonym w zapytaniu ofertowym
Ilość: 1 [szt.]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Termin realizacji (24 miesiące od daty podpisania umowy (8 przeglądów kwartalnych) )
Termin płatnośc (30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury)

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.11.2018 | 23:59


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi serwisowe maszyn, urządzeń i części zamiennych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się