Dostawa pomp powodziowych dla Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 8 szt. przewoźnych pomp powodziowych do wody zanieczyszczonej zamontowanych na przyczepach oraz 6 szt. motopomp szlamowych przenośnych z osprzętem dla Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie w ramach zadania: Utrzymanie i wyposażenie Wojewódzkiego Magazynu Przeciwpowodziowego, Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.
Zamawiający dokonał podziału przedmiotu zamówienia na 2 części:
Szczegółowy opis I części przedmiotu zamówienia - określony jest w formularzu Specyfikacja techniczna – załącznik nr 1 do SIWZ.
Szczegółowy opis II części przedmiotu zamówienia - określony jest w formularzu Specyfikacja techniczna – załącznik nr 1A do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

31.10.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Silniki przemysłowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się