Zakup wraz z dostawą materiałów elektrycznych dla Działu Technicznego Świetokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.

» Opis zapytania

Zakup wraz z dostawą materiałów elektrycznych dla Działu Technicznego Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach, stosownie do:
Pakietu nr 1- 2: materiały elektryczne dla Działu Technicznego
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem asortymentu, ilości oraz wymagań jakościowych wchodzących w zakres przedmiotu poszczególnych części zamówienia znajduje się w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia
- Formularz cenowy Pakiet nr 1- 2 stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.10.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Urządzenia elektryczne i elektroniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się