Dostawa pieluch, pieluchomajtek i innych art. higienicznych

» Opis zapytania

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony w Formularzach cenowych stanowiących Rozdział nr V SIWZ oraz w opisie przedmiotu zamówienia – Rozdziale VI SIWZ
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Rozdział nr IV SIWZ
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne pakiety:
PAKIET NR 1 Pieluchy, pieluchomajtki
PAKIET NR 2 Rękawice nasączone środkiem myjącym (jednorazowe)
PAKIET NR 3 Chusteczki pielęgnacyjne jednorazowe
PAKIET NR 4 Podkłady chłonne
PAKIET NR 5 Myjki higieniczne jednorazowe
PAKIET NR 6 Wkładki urologiczne męskie
PAKIET NR 7 Koszula operacyjna dla pacjenta jednorazowaZłóż ofertę


» Termin składania ofert

30.10.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki higieny osobistej

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się