Dostawa środków czystościowych i sprzętu do utrzymania czystości do SPZOZ w Łukowie

» Opis zapytania

Pakiet nr 1 - środki czystościowe;

Pakiet nr 2 - papier worki;

Pakiet nr 3 - środki do mycia i konserwacji podłóg;

Pakiet nr 4 - środki czyszczące i o właściwościach dezynfekcyjnych;

Pakiet nr 5 - środki czystościowe;

Pakiet nr 6 - sprzęt do sprzątania;

Pakiet nr 7 - sprzęt do utrzymania czystości.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji.

Określone w załączniku szacunkowe ilości zamówienia mogą ulec zmniejszeniu bądź wstrzymaniu w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego.

Przedmiot zamówienia musi posiadać wymagane przez polskie prawo atesty, zezwolenia i certyfikaty dopuszczające oferowane produkty do obrotu na terenie RP i do stosowania w placówkach ochrony zdrowia.Opakowania muszą zawierać etykiety zewnętrzne w języku polskim, wymagane w kraju znaki i napisy ostrzegawcze.Termin ważności przedmiotu zamówienia nie może być krótszy niż 12 miesięcy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.03.2015 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Małe
  • Środki czystości
  • Środki higieny osobistej

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii AGD z ostatnich 10 dni.