Dostawa fabrycznie nowego urządzenia do monitoringu stabilności naruszonych konstrukcji budowlanych wraz z oprzyrządowaniem, oprogramowaniem oraz przeszkoleniem użytkowników dla KM PSP w Nowym Sączu

» Opis zapytania

Dostawa fabrycznie nowego urządzenia do monitoringu stabilności naruszonych konstrukcji budowlanych wraz z oprzyrządowaniem, oprogramowaniem oraz przeszkoleniem użytkowników dla KM PSP w Nowym Sączu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.10.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się