Zakup i dostawa subskrypcji oprogramowania Autodesk AEC Collection

» Opis zapytania

Przedmiotem postępowania jest zakup i dostawa oprogramowania Autodesk AEC Collection

Szczegóły
--------------------------------------

1) Subskrypcja na Architecture Engineering & Construction Collection IC Commercial New Single-user ELD Annual Subscription

Subskrypcja do 22.11.2019, wersja stanowiskowa

Ilość 2 szt.

---------------------------------------

Prosimy o podanie ceny jednostkowej netto.

Cena wraz z kosztem dostawy

Termin dostawy do 7 dni od daty podpisania umowy.

Termin płatności 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej FV.

WAŻNE, Oferent przy składaniu oferty jest zobligowany do uzupełnienia kryteriów ogólnych postępowania tzn zgody na:

W przypadku odstąpienia od realizacji przedmiotu zamówienia zgodnego z przyjętą ofertą, z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia oferenta karą w wysokości 10% wartości netto oferty.

Za opóźnienie co do terminu wykonania zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia oferenta karą w wysokości 1% wartości netto oferty, za każdy dzień opóźnienia

Akceptacja projektu umowy w tym par. 5 Kar Umownych o następujących wartościach:
Pkt 2a - 1%
Pkt. 2b - 10 %
Pkt. 2c - 1 %

Brak zgody na powyższe wiąże się z dyskwalifikacją oferty z dalszego toku postępowania przetargowego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.10.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny, urządzenia i części zamienne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się