Zakup i dostawa bramki uchylnej KABA.

» Opis zapytania

Przedmiotem postępowania jest zakup i dostawa bramki uchylnej KABA
-----------------------------------------------------------------------------------

Szczegóły:

Bramka uchylna DORMAKABA, elektryczna zasilanie 110-230V AC50/60 Hz, wykonanie stal nierdzewna wraz z montażem i parametryzacją

P/N : HSD-E01

Ilość 1 szt.

Gwarancja 24 miesięcy

Warunki - terminy usunięcia wad, awarii, usterek i błędów 14 dni

Termin dostarczenia zastępczego lub nowego urządzenia 14 dni

Czas reakcji na zgłoszenie 7 dni

-----------------------------------------------------------------------------------

Prosimy o podanie ceny jednostkowej netto.

Termin realizacji do 6 tyg od daty zamówienia

Termin płatności 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej FV.

WAŻNE, Oferent przy składaniu oferty jest zobligowany do uzupełnienia kryteriów ogólnych postępowania tzn zgody na:

W przypadku odstąpienia od realizacji przedmiotu zamówienia zgodnego z przyjętą ofertą, z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia oferenta karą w wysokości 25% wartości netto oferty.

Za opóźnienie co do terminu wykonania zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia oferenta karą w wysokości 5% wartości netto oferty, za każdy dzień opóźnienia

Brak zgody na powyższe wiąże się z dyskwalifikacją oferty z dalszego toku postępowania przetargowego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.10.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny, urządzenia i części zamienne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się