Zakup i dostawa skanerów Fujitsu FI-7160

» Opis zapytania

Przedmiotem postępowania jest zakup i dostawa skanerów Fujitsu
-----------------------------------------------------------------------------------

Szczegóły:

Skaner Fujitsu FI-7160

Ilość 7 szt.

Gwarancja 36 miesięcy
Warunki - ON-SITE ( dopuszczalna wysyłka kurierem i wymiana urządzenia )
Czas reakcji na zgłoszenie 24h

-----------------------------------------------------------------------------------

Prosimy o podanie ceny jednostkowej netto.

Termin realizacji do 21 dni od daty zamówienia

Termin płatności 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej FV.

WAŻNE, Oferent przy składaniu oferty jest zobligowany do uzupełnienia kryteriów ogólnych postępowania tzn zgody na:

W przypadku odstąpienia od realizacji przedmiotu zamówienia zgodnego z przyjętą ofertą, z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia oferenta karą w wysokości 10% wartości netto oferty.

Za opóźnienie co do terminu wykonania zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia oferenta karą w wysokości 1% wartości netto oferty, za każdy dzień opóźnienia

Brak zgody na powyższe wiąże się z dyskwalifikacją oferty z dalszego toku postępowania przetargowego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.10.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny, urządzenia i części zamienne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się