Utrzymanie w sprawności i bieżąca konserwacja, obsługa eksploatacyjna, dozór techniczny oraz awaryjne naprawy sygnalizacji świetlnych w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez ZDW w Gdańsku w latach 2019-2020 w podziale na następujące części: Część I − Rejon Dróg Wojewódzkich w Bytowie, Część II − Rejon Dróg Wojewódzkich w Chojnicach, Część III − Rejon Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, Część IV − Rejon Dróg Wojewódzkich w Kartuzach, Część V − Rejon Dróg Wojewódzkich w Lęborku, Część VI − Rejon Dróg Wojewódzkich w Pucku, Część VII −Rejon Dróg Wojewódzkich w Starogardzie Gdańskim, Część VIII − Rejon Dróg Wojewódzkich w Sztumie

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na utrzymaniu w sprawności i bieżącej konserwacji, obsłudze eksploatacyjnej, dozorze technicznym oraz awaryjnych naprawach sygnalizacji świetlnych w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku w podziale na następujące części:
Część I − Rejon Dróg Wojewódzkich w Bytowie,
Część II − Rejon Dróg Wojewódzkich w Chojnicach,
Część III − Rejon Dróg Wojewódzkich w Gdańsku,
Część IV − Rejon Dróg Wojewódzkich w Kartuzach,
Część V − Rejon Dróg Wojewódzkich w Lęborku,
Część VI − Rejon Dróg Wojewódzkich w Pucku,
Część VII −Rejon Dróg Wojewódzkich w Starogardzie Gdańskim,
Część VIII − Rejon Dróg Wojewódzkich w Sztumie,

Wykonawca może złożyć jedną ofertę na wykonanie każdej z w/w części przedmiotu zamówienia.
Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie:
od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r. /dotyczy wszystkich części/.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

31.10.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Automatyka i urządzenia sterujące
  • Usługi serwisowe maszyn, urządzeń i części zamiennych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się