Dostawa wraz z wdrożeniem oprogramowania i montażem urządzeń dla zadania pn.: Zintegrowany System Zarządzania Majątkiem Sieciowym

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem oprogramowania i montażem urządzeń dla zadania pn.: Zintegrowany System Zarządzania Majątkiem Sieciowym - w zakresie:
a) Zaprojektowanie i wykonanie strefowania sieci wodociągowej według kryteriów: lokalizacja punktów
w granicach aglomeracji Przemyśl, pomiar ciśnienia, pomiar przepływu z jednoczesnym dążeniem do obniżenia strat faktycznych wody z wykorzystaniem nowoczesnych systemów automatycznego przekazywania danych z końcowych i pośrednich punktów pomiarowych zlokalizowanych w granicach aglomeracji;
b) Dostawę, wdrożenie oraz opracowanie modelu hydraulicznego sieci wodociągowych i kanalizacyjnych;
c) Zaprojektowanie wymiany oraz zainstalowania elementów wymienianej i nowej armatury sieciowej, regulacyjnej oraz redukcyjnej gwarantującej płynne zarządzanie przepływami i ciśnieniami w sieci;
d) Zaprojektowanie, dostarczenie i uruchomienie systemu telemetrii odpowiedzialnego za zdalny odczyt i wymianę danych z sieci wodociągowej i kanalizacyjnej;
e) Zaprojektowanie i wykonanie integracji systemu SCADA z systemami sterowania Zamawiającego z uwzględnieniem wymiany wszystkich elementów komunikacji radiowej
f) Zaprojektowanie, dostarczenie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Majątkiem Sieciowym wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym m.in. wzajemnie zintegrowanych modułów: Systemu sterowania i wizualizacji SCADA, Systemu informacji przestrzennej GIS, Modeli hydraulicznych oraz istniejącego systemu ERP Zamawiającego;
g) wykonanie niezbędnych robót budowlano-montażowych niewymagających pozwolenia na budowę.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.10.2018 | 13:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się