Dostawa próżniomierza wielozakresowego. Oznaczenie sprawy: OZ/D/18/72/EK

» Opis zapytania

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę próżniomierza wielozakresowego czyli układu elektronicznego umożliwiającego pomiary w dynamicznie zmieniającym się środowisku próżniowym
2. CPV: 38420000-5 Przyrządy do mierzenia przepływu, poziomu i ciśnienia cieczy i gazów.
3.Termin wykonania zamówienia: do 10 dni od dnia zawarcia umowy.
4. Przedmiot zamówienia współfinansowany jest zgodnie z umową: Politechnika Śląska jako Centrum Nowoczesnego Kształcenia opartego o badania i innowacje POWR.03.05.00-00-Z098/17 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.10.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się