sukcesywne dostawy warzyw, owoców i jajek

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia są: sukcesywne dostawy warzyw, owoców i jajek.
2. Opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 2 do SIWZ.
3. Przedmiot zamówienia tj. warzywa, owoce i jajka to towar I gatunku, dopuszczony do obrotu zgodnie z obowiązującymi normami, atestami, terminami przydatności do spożycia, z nienaruszonymi cechami pierwotnymi opakowania - w tym szczególnie towar spełniający wymogi określone w ustawie z 25.08.2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj z 2018r. Dz.U. poz. 1541 ze zmianami) oraz ustawie z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (tj. z 2017r. Dz. U. poz. 2212 ze zmianami). Dostarczany asortyment powinien być oznakowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23.12.2014r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz.U z 2015r. poz. 29 ze zmianami).


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.10.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

 • Produkty gospodarki leśnej
 • Produkty łowiectwa
 • Ryby i pozostałe produkty rybołóstwa
 • Sprzęt związany z leśnictwem, łowiectwem i rybołóstwem
 • Usługi wspomagajace rybołóstwo
 • Usługi związane z leśnictwem
 • Usługi związane z łowiectwem
 • Płody rolne
 • Rośliny
 • Sprzęt związany z rolnictwem, sadownictwem, ogrodnictwem i hodowlą zwierząt
 • Usługi związane z rolnictwem, sadownictwem, ogrodnictwem i hodowlą
 • Zwierzęta żywe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się