Posadzenie drzew na terenie miasta i gminy Polkowice wraz z ich 3-letnią pielęgnacją

» Opis zapytania

„Posadzenie drzew na terenie miasta i gminy Polkowice wraz z ich 3-letnią pielęgnacją” w ramach zadania: „Aranżacja i pielęgnacja terenów zieleni miejskiej” Dział 900 Rozdział 90004 Paragraf 4300.

Przedmiotem zamówienia jest posadzenie 121 szt. drzew na terenie gminy Polkowice wraz z ich 3-letnią
pielęgnacją wg. poniższych wytycznych:
1) Zakup, przywiezienie drzew na wskazane przez inspektora nadzoru miejsce i posadzenie, w tym:
a) wykopanie dołów sadzeniowych o średnicy przynajmniej dwa razy szerszej i głębszej od średnicy bryły korzeniowej sadzonych drzew, jednak nie mniejszych niż 70x70x70 cm,
b) ułożenie warstwy drenażowej ze żwiru o grubości 20 cm na rozluźnionym dnie wykopu,
c) zaprawienie dołów podłożem o pH od 5,5 do 6,2, w proporcjach: 65 % ziemi żyznej I lub II klasy bonitacyjnej, 30% torfu wysokiego, 5 % keramzytu,
d) posadzenie drzew na tej samej głębokości na jakiej rosło w szkółce.
2) Wykonanie mis o promieniu 0,6 m wraz z wyłożeniem korą ogrodową drobno mieloną o warstwie ok. 5 cm. Rozłożona ściółka musi być oddalona do nasady pnia o min. 5-10 cm.
3) Ustabilizowanie nasadzeń 3 palikami w odległości 30 – 40 cm od bryły korzeniowej z usztywnieniami
minimum na dwóch wysokościach oraz profesjonalnymi wiązaniami. (Paliki impregnowane ciśnieniowo powinny mieć średnicę 6 cm. Wysokość palika musi być dostosowana do wysokości korony drzewa, jednak nie niższe niż 1,80 m.)
4) Przycięcie korony drzew i usunięcie odrostów, obfite podlanie całego systemu korzeniowego min. 30-40 l wody/drzewo.
5) roczna pielęgnacja posadzonych drzew obejmuje:
a) poprawianie brzegów mis, odchwaszczanie i spulchnienie podłoża - kwiecień 1x, maj 2x, czerwiec 2x, lipiec 2x, sierpień 2x, wrzesień 1x, październik 1x,
b) uzupełnianie kory ogrodowej - kwiecień 1x,
c) nawożenie - kwiecień/maj 1x, sierpień 1x,
d) przycinanie koron - wg. potrzeb,
e) podlewanie - wg potrzeb (bezwzględnie w czasie gdy wystąpią temperatury powyżej 25oC i brak opadów przez okres dłuższy niż 4 dni),
f) wymianę/uzupełnianie palików, wiązań - wg. potrzeb,
g) wymianę drzew obumarłych, chorych lub posadzonych niezgodnie z wymaganiami określonymi
w załączniku (gatunek, odmiana, obwody) - wg. potrzeb w trakcie trwania umowy.
Terminy wykonania poszczególnych zabiegów i czynności mogą ulegać zmianą jedynie za zgodą i na polecenie przedstawiciela Zamawiającego, co zostanie odnotowane w dzienniku prac.
Szczegółowe informacje zawarte są w SIWZ

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.10.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się