Dostawy odzieży medycznej - 2

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy odzieży medycznej szczegółowo opisanych
w załącznikach:
a) nr 4 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (załącznik cenowy);
b) nr 2 do SIWZ Istotne postanowienia umowne.
Przedmiot zamówienia został podzielony na cztery części dalej zwane „Pakietami”:
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich całych części/pakietów.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych ani nie wymaga składania ofert wariantowych.
3.2 Wymagania dodatkowe:

PAKIET 1-4
każde opakowanie musi posiadać oznaczenie nazwy produktu, kodu produktu jeżeli taki istnieje, nazwy podmiotu odpowiedzialnego, serii, daty ważności, wymaga się dostarczenia próbek produktów

PAKIET 1
fartuchy po sterylizacji muszą spełniać wymogi normy EN 13795-1-3 dla fartuchów chirurgicznych na opakowaniu jednostkowym produktów sterylnych musi znajdować się podwójna samoprzylepna etykieta z nr katalogowym, datą ważności, numerem serii minimalne wymiary fartucha sterylnego w rozmiarze XXL – długość środkowa -min.148cm , szerokośc na dole – min. 174cm, długość od najwyższego punku ramienia -min. 154cm, długość rękawa bez mankietu – min. 85 cm, szerokość mankietu min. 16cm ( czyli obwód min. 32cm), klatka piersiowa - min. 75cm ( czyli obwód minimum 150cm), szerokość rękawa na wysokości łokcia min. 22 cm ( czyli obwód min. 44cm)
CZAS DOSTAWY
• do 3 dni roboczych
REKLAMACJE
• reklamacje asortymentowe, ilościowe, cenowe – muszą być rozpatrzone w ciągu 5 dni roboczych
DOSTAWA TOWARU
• do apteki szpitalnej lub w miejsce wskazane przez pracownika apteki
3.2 Nazwy i kody określone we wspólnym słowniku zamówień:

- CPV: 33199000-1 Odzież medyczna.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.10.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Odzież i obuwie robocze i ochronne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się