Dostawa urządzeń skanujących i drukujących, przeznaczonych do systemu elektronicznego zarządzania dokumentami (EZD) oraz dostawa komputerów stacjonarnych i przenośnych

» Opis zapytania

Zamówienie obejmuje dostarczenie i sprzedaż na rzecz zamawiającego wymienionych niżej urządzeń w danej liczbie:
ZADANIE NR 1: wysokowydajny skaner dokumentów (biurkowy) – 7 szt. identycznych,
wysokowydajny skaner dokumentów (biurkowy) ze skanowaniem płaskim – 2 szt. identyczne,
termotransferowa drukarka etykiet – 40 szt. identycznych,
przewodowy czytnik kodów kreskowych – 30 szt. identycznych,
bezprzewodowy czytnik kodów kreskowych – 10 szt. identycznych;
ZADANIE NR 2: komputer stacjonarny (biurkowy) typu All-in-One – 100 szt. identycznych,
komputer przenośny (laptop) – 10 szt. identycznych.
Wymagane parametry techniczne, funkcjonalne, gwarancyjne i serwisowe opisano w odpowiednich dla ww. ZADAŃ zestawieniach zawartych w pkt 1, 2 załącznika nr 1 OFERTA. Zamawiający wymaga, aby wszystkie zaoferowane urządzenia pochodziły z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta urządzenia oraz każdy element przedmiotu dostawy był fabrycznie nowy, wolny od wad technicznych i prawnych, dopuszczony do obrotu, spełniający wszystkie wymagania określone w ww. zestawieniach i dobrej jakości.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.10.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Urządzenia elektryczne i elektroniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się