Dostawa drzew wraz z usługą ich nasadzenia na terenie Miasta Zakopane

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia Zadania 1 jest dostawa wraz z nasadzeniem 51 szt. drzew na terenie miasta Zakopane, zgodnych pod względem gatunku, odmiany oraz parametrów z załącznikiem nr 1 do wzoru umowy, stanowiącej załącznik do specyfikacji, w miejscach wskazanych na załączniku mapowym nr 2 do wzoru umowy, stanowiącej załącznik do specyfikacji, w sposób zgodny ze sztuką ogrodniczą.
W ramach nasadzeń drzew, o których mowa w ust. 1 pkt 1 (§ 1) wzoru umowy stanowiącej załącznik do specyfikacji, Wykonawca zobowiązany jest do:
1) wykonania dołów do sadzenia drzew o średnicy dwukrotnie większej niż bryła korzeniowa sadzonego drzewa,
2) wymiany podłoża na ziemię urodzajną w obrębie sadzonego drzewa do głębokości 1 m (dotyczy drzew sadzonych na skwerze im. F. Pawlicy przy ul. Harenda i na terenie Parku Miejskiego przy ul. Grunwaldzkiej),
3) wymiany podłoża na ziemię urodzajną w obrębie sadzonego drzewa do głębokości 0,5 m (dotyczy pozostałych drzew),
4) wykonania drenażu wokół sadzonych drzew poprzez wykopanie rowków zbierających nadmiar wody z powierzchni utwardzonej, o średnicy ok. 0,3 m do głębokości podłoża przepuszczalnego (ok. 1m) oraz wypełnienia ich żwirem zmieszanym z piaskiem gruboziarnistym (dotyczy 4 szt. drzew z gatunku buk pospolity ‘Dawyck’ w Parku Miejskim przy ul. Grunwaldzkiej),
5) uformowania misy o średnicy 0,8m oraz ściółkowania do miąższości 5-10cm,
w oparciu o korę sosnową drobną o frakcji 10-30mm, w obrębie rzutu korony sadzonego drzewa,
6) obfitego podlania posadzonych drzew w ilości odpowiadającej ich parametrom,
7) zabezpieczenia drzew przed urazami mechanicznymi w sposób zapewniający stabilność poprzez:
a) zakotwienie drzew przy użyciu 3 płaskich stalowych kotew mocujących
i taśm pętlowych zakładanych na koronę drzewa oraz naciągów z liny stalowej (dotyczy 16 szt. drzew sadzonych na skwerze im. F. Pawlicy przy ul. Harenda),
b) palikowanie drzew tj.: wykonanie konstrukcji z czterech sztuk żerdzi drewnianych toczonych o średnicy co najmniej 6 cm, wierconych do gruntu na głębokość min. 50 cm, spiętych u góry poniżej korony sadzonego drzewa oraz na ½ wysokości oraz mocowanie pnia do niniejszej konstrukcji elastycznym wiązaniem z taśmy lub sznura (dotyczy pozostałych drzew),
c) założenia zabezpieczeń z siatki ocynkowanej w kolorze ciemnej zieleni wys. 50cm o rozstawie oczek max. 1,5 cm x 1,5 cm mocowanej do w/w konstrukcji za pomocą połówek poprzecznych żerdzi drewnianych,
8) wykonania zgodnie ze sztuką ogrodniczą pielęgnacji koron drzew po posadzeniu (nie dotyczy drzewa iglastego).

Zamawiający wymaga aby wykonawca udzielił co najmniej 36 miesięcznej gwarancji na żywotność posadzonych drzew oraz trwałość ich zabezpieczeń.

UWAGA!!! Zamawiający informuje ,że długość udzielonej gwarancji stanowi kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej o wadze 30 %. Wykonawca który zaproponuje najdłuższy okres gwarancji ale nie dłuższy niż 72 miesięcy otrzyma maksymalnie 30 pkt. natomiast wykonawca który zaproponuje wymagany okres gwarancji ( 36 miesięcy) otrzyma 0 pkt.

Zadanie 2

Przedmiotem zamówienia zadania 2 jest dostawa wraz z nasadzeniem 4 szt. drzew na obszarze Równi Krupowej w Zakopanem wpisanym do rejestru zabytków woj. małopolskiego, zgodnych pod względem gatunku, odmiany oraz parametrów z załącznikiem nr 1 do wzoru umowy, stanowiącej załącznik do specyfikacji, w miejscach wskazanych na załączniku mapowym nr 2 do wzoru umowy, stanowiącej załącznik do specyfikacji, w sposób zgodny ze sztuką ogrodniczą.
W ramach nasadzeń drzew, o których mowa w ust. 1 pkt 1 (§ 1) wzoru umowy, stanowiącej załącznik do niniejszej specyfikacji, Wykonawca zobowiązany jest do:
1) wykonania dołów do sadzenia drzew o średnicy dwukrotnie większej niż bryła korzeniowa sadzonego drzewa,
2) przygotowania miejsc pod nasadzane drzewa na terenie Równi Krupowej Górnej poprzez wybranie kamieni i zabezpieczenia ich podczas trwania prac oraz ponownym ułożeniu kamieni w obrębie zabytkowej kępy po posadzeniu drzewa,
3) wymiany podłoża na ziemię urodzajną w obrębie sadzonego drzewa do głębokości 1 m,
4) uformowania misy o średnicy 0,8m oraz ściółkowania do miąższości 5-10cm, w oparciu o korę sosnową drobną o frakcji 10-30mm, w obrębie rzutu korony sadzonego drzewa,
5) obfitego podlania posadzonych drzew w ilości odpowiadającej ich parametrom,
6) zabezpieczenia drzew przed urazami mechanicznymi w sposób zapewniający stabilność poprzez:
a) palikowanie drzew tj.: wykonanie konstrukcji z czterech sztuk żerdzi drewnianych toczonych o średnicy co najmniej 6 cm, wierconych do gruntu na głębokość min. 50 cm, spiętych u góry poniżej korony sadzonego drzewa oraz na ½ wysokości oraz mocowanie pnia do niniejszej konstrukcji elastycznym wiązaniem z taśmy lub sznura (dotyczy pozostałych drzew),
b) założenia zabezpieczeń z siatki ocynkowanej w kolorze ciemnej zieleni wys. 50cm o rozstawie oczek max. 1,5 cm x 1,5 cm mocowanej do w/w konstrukcji za pomocą połówek poprzecznych żerdzi drewnianych,
7) wykonania zgodnie ze sztuką ogrodniczą pielęgnacji koron drzew po posadzeniu.


Zamawiający wymaga aby wykonawca udzielił co najmniej 36 miesięcznej gwarancji na żywotność posadzonych drzew oraz trwałość ich zabezpieczeń.

UWAGA!!! Zamawiający informuje ,że długość udzielonej gwarancji stanowi kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej o wadze 30 %. Wykonawca który zaproponuje najdłuższy okres gwarancji ale nie dłuższy niż 72 miesięcy otrzyma maksymalnie 30 pkt. natomiast wykonawca który zaproponuje wymagany okres gwarancji ( 36 miesięcy) otrzyma 0 pkt.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.10.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Produkty gospodarki leśnej

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Leśnictwo, łowiectwo i rybołóstwo z ostatnich 10 dni.

Nie ma zapytań spełniających podane kryteria.