Dostawa UPS oraz rozbudowa systemu zasilania gwarantowanego w budynku przy ul. Branickiego 3/5

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest, zgodnie z projektem umowy – załącznik nr 3 do SIWZ:
1) dostawa i montaż UPS Delta Modulon NH Plus 80 lub równoważnego do niego -kompatybilnego z zainstalowanym UPS Delta Modulon NH Plus GES803HP i pracującym ze wskazanym UPS w systemie redundantnym.
2) rozbudowa systemu zasilania gwarantowanego
w budynku przy ul. Branickiego 3/5 zgodnie z koncepcją określoną w załączniku nr 1 do umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.10.2018 | 11:45


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Urządzenia elektryczne i elektroniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się