WYCINKA DRZEW ORAZ INNE USŁUGI ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM DRZEW ROSNĄCYCH W CIĄGU DRÓG WOJEWÓDZKICH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU WRAZ Z NABYCIEM DREWNA UZYSKANEGO Z WYCINKI W PODZIALE NA ZADANIA

» Opis zapytania

przedmiotem zamówienia jest wykonanie wycinki drzew oraz inne usługi związane z utrzymaniem drzew rosnących w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu wraz z nabyciem drewna uzyskanego z wycinki zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia w podziale na 3 zadania. Kod i nazwa Wspólnego Słownika Zamówień: 77.21.14.00-6 – usługi wycinki drzew, 77.21.15.00-7 – usługi pielęgnacji drzew

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.10.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się