Dostawa narzędzi do wyposażenia warsztatów, akumulatorowni pojazdów oraz materiałów

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa narzędzi do wyposażenia warsztatów, akumulatorowni pojazdów oraz materiałów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają następujące załączniki do SIWZ: formularze ofertowe (załączniki nr 1.1-1.4), wzór umowy (załącznik nr 4)

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.10.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Urządzenia elektryczne i elektroniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się