Dostawa urządzeń laboratoryjnych do NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM – 12 części

» Opis zapytania

Przedmiotem niniejszego, podzielonego na 12 części zamówienia, jest dostawa do siedziby NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM następujących, fabrycznie nowych urządzeń laboratoryjnych:

Część Nr 1 - Zestaw do HPLC - 1 szt.
Część Nr 2 - Autosampler do chromatografii - 1 szt.
Część Nr 3 - Komora rękawicowa do pracy w atmosferze gazu obojętnego - 1 szt.
Część Nr 4 - Detektor radiometryczny do chromatografii cieczowej - 1 szt.
Część Nr 5 - Zestaw pomp do chromatografii cieczowej - 1 szt.
Część Nr 6 - Aparat do pomiaru temperatury - 1 szt.
Część Nr 7 - Chłodziarko zamrażarka - 1 szt.
Część Nr 8 - Chłodziarka laboratoryjna - 1 szt.
Część Nr 9 - Komora klimatyczna - 1 szt.
Część Nr 10 - Mieszadło magnetyczne z grzaniem - 1 szt.
Część Nr 11 - Domek osłonny z ołowiu do pracy z detektorem HPGe – 1 szt.
Część Nr 12 - Wielokanałowy scyntylacyjny licznik gamma wraz z oprogramowaniem i komputerem
- 1 szt.

Zamawiane urządzenia laboratoryjne wraz z akcesoriami muszą spełniać parametry techniczne oraz inne wymagania określone dla każdego z nich w Załączniku A do SIWZ - Specyfikacje techniczne.
Montaż, instalacja, uruchomienie, walidacja i kwalifikacja, jeśli były wymagane w specyfikacjach technicznych, oraz szkolenia personelu z zakresu obsługi, będą mogły być wykonywane w terminach ustalonych z Zamawiającym, w sposób nie powodujący zakłóceń w pracy Zamawiającego. Dostarczone w ramach realizacji zamówienia urządzenia muszą być kompletne, a po zainstalowaniu wszystkich elementów oraz podłączeniu do instalacji elektrycznej i innych mediów - gotowe do pracy, bez konieczności zakupu przez Zamawiającego dodatkowych elementów.
Zasilanie wszystkich elementów musi być odpowiednie do parametrów sieci energetycznej w Polsce. Wykonawca zapewnia autoryzowany techniczny serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny zgodnie z zapisami w specyfikacji technicznej.Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.10.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Automatyka i urządzenia sterujące

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się