Dostawy maszyn, elektronarzędzi i narzędzi warsztatowych

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa maszyn, elektronarzędzi i narzędzi warsztatowych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w podziale na 14 zadań:
- zadanie nr 1 –narzędzia warsztatowe – drobne;
- zadanie nr 2 –wiertła, szpicaki, dłuta;
- zadanie nr 3 – narzynki, gwintowniki;
- zadanie nr 4 – inne narzędzia warsztatowe;
- zadanie nr 5 – narzędzia ślusarskie;
- zadanie nr 6 – narzędzia hydrauliczne;
- zadanie nr 7 – urządzenia miernicze;
- zadanie nr 8 – narzędzia stolarskie;
- zadanie nr 9 – urządzenia transportowe;
- zadanie nr 10 – urządzenia budowlane;
- zadanie nr 11 – urządzenia ślusarskie;
-zadanie nr 12 – urządzenia stolarskie;
-zadanie nr 13 – wózek podnośnikowy;
-zadanie nr 14 – walce mechaniczne.
W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do dostawy asortymentu do Magazyn Komendy Stołecznej Policji , ul. Karolkowa 46, Warszawa. Zamawiający wymaga, żeby dostarczony asortyment był: nowy, zgodny co do opisu określonego w SIWZ, opakowany w oryginalne opakowania producenta, gwarantujące zabezpieczenie jego elementów przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas transportu i przechowywania, wolny od wad uniemożliwiających jego użycie zgodne z przeznaczeniem.Szczegółowy opis przedmiotu stanowi załącznik nr 2 (odpowiednio do zadania) do dokumentacji postępowania. Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1 a Ustawy zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku, gdy środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostaną mu przyznane.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.10.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Urządzenia elektryczne i elektroniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się