Dostawa materiałów i części eksploatacyjnych do sprzętu marki STIHL - Dostawa materiałów i części eksploatacyjnych do sprzętu marki STIHL

» Opis zapytania

Sukcesywna dostawa części i materiałów eksploatacyjnych do kos i pilarek marki STIHL na podstawie wystawianych zamówień przez IZGM wg. potrzeb ISE 1 - 4 w asortymencie i ilościach wymienionych w Załącznikach do OPZ.

W przypadku braku wykorzystania w całości asortymentu wymienionego w Załącznikach do OPZ, Wykonawcy nie przysługuje prawo do roszczeń z tego tytułu. Dostawa na koszt Wykonawcy.

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami / załącznikami składa się w formie skanu na Platformie zakupowej Zamawiającego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.10.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny, urządzenia i części zamienne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się