Zakup materiałów różnych dla Sekcji Eksploatacji Bielsko-Biała, Jaworzno-Szczakowa i Katowice

» Opis zapytania

Zakup materiałów różnych dla Sekcji Eksploatacji Bielsko-Biała, Jaworzno-Szczakowa i Katowice zgodnie z załączonym OPZ oraz Ogólnymi Warunkami Udzielania Zamówień przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., dostępnymi w zakładce Regulacje i procedury procesu zakupowego na stronie głównej niniejszej Platformy Zakupowej.

Ewentualne pytania Wykonawcy mogą zadawać wyłącznie poprzez Platformę Zakupową Zamawiającego, gdzie będą również udzielane odpowiedzi.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.10.2018 | 10:00


» Lokalizacja

/PKP Polskie Linie Kolejowe S.A./Zarząd/Pion Prezes/Zakład Linii Kolejowych w Sosnowcu/Biuro Zakładu/Dział gospodarki materiałowej i zamówień, 3 Maja, Sosnowiec 16


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt ochronny i BHP
  • Urządzenia elektryczne i elektroniczne
  • Oświetlenie i akcesoria
  • Narzędzia
  • Metale
  • Tworzywa sztuczne

» Dane nabywcy

/PKP Polskie Linie Kolejowe S.A./Zarząd/Pion Prezes/Zakład Linii Kolejowych w Sosnowcu/Biuro Zakładu/Dział gospodarki materiałowej i zamówień


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się