Dostawy fosforanów, podchlorynu sodu i kwasu cytrynowego dla Spółek Grupy TAURON

» Opis zapytania

Przedmiotem postępowania są sukcesywne dostawy fosforanów, podchlorynu sodu i kwasu cytrynowego dla Spółek Grupy TAURON.Realizacja dostaw w terminie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Przedmiot zamówienia podzielono na III Zadania.
Zadanie I-Dostawy fosforanów,
Zadanie II-Dostawy podchlorynu sodu
Zadanie III-Dostawy kwasu cytrynowego
Opis przedmiotu zamówienia, sposób przygotowania i złożenia oferty określone zostały w załączonej Specyfikacji Warunków Zamówienia.

W zakładce dokumenty znajdują się:
- Podręcznik Oferenta,
- Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami
- projekt umowy

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

31.10.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się