Wykonanie robót budowlanych przy infrastrukturze elektroenergetycznej - budynki 14-stu stacji transformatorowych 20/0,4 kV wnętrzowych i wieżowych z podziałem na 3 zadania - na terenie działania TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze

» Opis zapytania


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

31.10.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi serwisowe maszyn, urządzeń i części zamiennych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się