Dostawa środków i sprzętu do utrzymania czystości do Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy środków i sprzętu do utrzymania czystości dla Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi w ilościach i asortymencie opisanym w Załączniku nr 2 do SIWZ.
Artykuły objęte zamówieniem winny spełniać wszelkie normy i atesty dopuszczające je do obrotu i stosowania na rynku krajowym.
Przedmiot dostawy musi odpowiadać wymaganiom polskich norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane lub też – w przypadku ich braku – europejskich aprobat technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych, polskich norm przenoszących normy europejskie, polskich norm wprowadzających normy międzynarodowe, polskich norm, polskich aprobat technicznych (art. 30 ust. 1 ustawy Pzp). Dostarczany towar ma być dobrej jakości bez braków i wad fizycznych lub prawnych, z aktualnym terminem ważności, w oryginalnych opakowaniach producenta.
Zamawiający wymaga, aby dostarczane środki/sprzęt posiadały termin przydatności/gwarancję nie krótszą niż 12 miesięcy od dnia dostawy, jednak nie krótszą niż oferowana przez producenta.
Dostawa przedmiotu zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie zgodnie z zamówieniami składanymi przez Zamawiającego, w zależności od zapotrzebowania na towar.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.10.2018 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki czystości

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się