Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Czarne Człuchowskie w roku 2019 - Gospodarka łowiecka, gospodarka łąkowo-rolna

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 788 z późn. zm. - Ustawa o lasach) obejmujące prace z gospodarki łowieckiej oraz gospodarki łąkowo-rolnej do wykonania na terenie Nadleśnictwa Czarne Człuchowskie w 2019 roku.
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z powyższego zakresu wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ.
Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia zawarty został odpowiednio w załączniku nr 3. Zakresy rzeczowe mają charakter szacunkowy.
Szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ.
Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku nr 4 do SIWZ.
Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac został zawarty w załączniku nr 5 do SIWZ. Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Czarne Człuchowskie.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.10.2018 | 09:15


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się