gzazy medyczne

» Opis zapytania

Dostawa: gazów medycznych, dzierżawie butli oraz zbiornika kriogenicznego w tym: Tlen medyczny sprężony w butlach 6,4 m3 –szt.90, butle stalowe Zamawiającego i Wykonawcy. /zawartość tlenu niemniej niż 99,5 % -zgodnie z farmakopeą FP XI-2017.Tlen medyczny sprężony w butlach 2,15m3 i mniejsze (butle 10l stalowe oraz butle 10l, 8l, 5l i 2l aluminiowe z zaworem zintegrowanym  -szt.300, butle stalowe Zamawiającego, aluminiowe Wykonawcy/zawartość tlenu niemniej niż 99,5 % -zgodnie z farmakopeą FP XI-2017. Tlen medyczny ciekły – 100 000kg. /zawartość tlenu niemniej niż 99,5 % -zgodnie z farmakopeą FP XI – 2017 oraz z farmakopeą europejską. Podtlenek azotu medyczny w butlach stalowych Wykonawcy7 kg szt. 24, /butle wykonawcy/. LaparoxC/Co2 medyczny do laparoskopii w butlach stalowych Wykonawcy o pojemności 7,5 kg.- szt. 15. Entonox – mieszanka do znieczulenia 50/50 %  tlen / podtlenek azotu w butlach 10 litrowych aluminiowych Wykonawcy, o pojemności 2,8m3 gazu- szt. 15. Dzierżawa, wózek-stojak na butlę Entonox 1 szt. /doba -1095.Dzierżawa zaworu dozującego Entonox szt./doba-1095. Ustniki jednorazowe Entonox  - opakowanie po 100 szt.- op.2 Dzierżawa butli medycznych z zaworem zintegrowanym LIV, szybkozłącza w standardzie europejskim, iglica na kaniulę, cylinder aluminiowy, wbudowany reduktor- butlo/doba- 32 850. Dzierżawa butli medycznych stalowych ( 50 szt.) – butlo/doba- 54750. Dzierżawa rezerwowej stacja redukcji tlenu medycznego wyposażona w dwustopniową redukcję ciśnienia w butlach z uwzględnieniem zwiększenia przepływu końcowego na istniejącym urządzeniu- butlo/doba- 36 miesięcy. Dzierżawa zbiornika kriogenicznego na ciekły tlen medyczny wraz z montażem i podłączeniem do istniejącej sieci szpitalnej- szt./miesiące-36.O przedmiotu zamówienia zawarty w Formularz Cenowy załącznik nr 2 do SIWZ  w poz. od 1 do  poz. 13 oraz w Rozdziale 5 SIWZ. I projekcie Umowy zał. nr 6

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.10.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się