Dostawa wyposażenia warsztatowego dla służby czołgowo-samochodowej.

» Opis zapytania

1. Dostawa urządzeń diagnostycznych w ilości 2 szt.;
2. Dostawa stołów warsztatowych w ilości 7 szt.;
3. Dostawa wózków narzędziowych z narzędziami w ilości 4 szt.
Przed dostarczeniem wyrobów do Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedsięwzięć związanych z oznakowaniem wyrobów kodem kreskowym, poprzez:
a) Wypełnienie Karty Wyrobu stanowiącej załącznik nr 6 załącznika do decyzji nr 3/MON Ministra Obrony narodowej z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie wytycznych określających wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczanych do resortu obrony narodowej (za wyjątkiem „CZĘŚCI A”),
b) Przekazanie do Zamawiającego, w terminie minimum na 2 tygodnie przed planowaną dostawą wyrobów, wypełnionej Karty Wyrobu w postaci elektronicznej (format MS Excel, w wersji edytowalnej na płycie CD lub innym nośniku elektronicznym np. typu pendrive),
c) W przypadku braku kodu kreskowego wykonanego zgodnie z wymaganiami systemu GS1 (ang. Global System One), umieszczonego na wyrobie bezpośrednio przez jego producenta - Oznakowanie wyrobów kodem kreskowym lub wykonanie etykiety logistycznej GS-128 dla dostarczanych wyrobów.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.10.2018 | 10:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny budowlane i części do maszyn budowlanych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się