Zakup serwisu Hardware Replacement dla RSA SecurID oraz tokenów OnDemand

» Opis zapytania

Przedmiotem postępowania jest zakup :

1) odnowienie wsparcia RSA SecurID AM8 Appliance 130 Advanced Hardware Replacement Year 5 na okres 12 miesięcy

S/N : FC6RS144200012, FC6RS144200035.

P/N: RSA-80020505

Data wsparcia od 01/12/2018 do 30/11/2019.

Ilość - 2szt.

-----------------------------------------------------
2) SID Access RBAODA from 30 - 100u

Nr posiadanej licencji 81145026

P/N: AUTRBA0000100

Ilość - 100szt.

-----------------------------------------------------

Prosimy o podanie cen jednostkowych netto.
Ocenie podlega wartość całościowa oferty netto.

Termin dostawy do 14 dni od daty otrzymania zamówienia.

Termin płatności 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej FV.

WAŻNE, Oferent przy składaniu oferty jest zobligowany do uzupełnienia kryteriów ogólnych postępowania tzn zgody na:

W przypadku odstąpienia od realizacji przedmiotu zamówienia zgodnego z przyjętą ofertą, z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia oferenta karą w wysokości 10% wartości netto oferty.

Za opóźnienie co do terminu wykonania zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia oferenta karą w wysokości 1% wartości netto oferty, za każdy dzień opóźnienia

Brak zgody na powyższe wiąże się z dyskwalifikacją oferty z dalszego toku postępowania przetargowego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.10.2018 | 14:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny, urządzenia i części zamienne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się