Zakup i dostawa octanu izoamylu

» Opis zapytania

Zakup i dostawa octanu amylu /izoamylu/ min 90 %

Ilość: około 700 kg

zgodnie z załączoną charakterystyką jakościową Nr 30/PZS-Z

Zastosowanie: do produkcji główek zapalczych.

Termin dostawy ; 46 tydzień 2018 r.

Sposób pakowania :
beczki po około 200 kg

W przypadku nowego dostawcy konieczność dostarczenia bezpłatnej
10 litrowej próbki celem przeprowadzenia badań i testów oraz pozytywny wynik tych badań.

Baza dostawy : CIP Bieruń
Zgodnie z Incoterms 2010

Adres dostawy:
NITROERG S.A.
Plac Alfreda Nobla 1
43-150 Bieruń

Termin płatności : przelew min 60 dni

"Do oferty należy dołączyć:
Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem postępowania przetargowego w SWZ (w formie skanu załączonego do SWZ)" .

Dostawca zobowiązany jest do poinformowania o posiadanych systemach zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwa informacji oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.10.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się