DOSTAWA PROFESJONALNEJ CHEMII KUCHENNEJ I MATERIAŁÓW JEDNORAZOWYCH DLA 24. WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa profesjonalnej chemii kuchennej oraz materiałów jednorazowych dla 24. Wojskowego Oddziału Gospodarczego., wg. opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załączniki nr 1 i 2 do siwz, oraz wg. Ilości podanych w ust. 2 oraz załącznikach nr 5 i 6 do siwz.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla wszystkich zadań zawierają załączniki nr 1 i 2 do siwz – Opis przedmiotu zamówienia.
3. Asortyment i ilości będące przedmiotem zamówienia:
Zadanie Nr 1 – dostawa profesjonalnej chemii kuchennej:
L. p. Nazwa produktu J. m.
Ilość
1. Mydło do mycia rąk w płynie antybakteryjne l 500
2. Środek do dezynfekcji rąk1l l 500
3. Środek do dezynfekcji rąk 0,75 szt 200
4. Produkt do mycia powierzchni roboczych - koncentrat l 1200
5. środek do dezynfekcji powierzchni - koncentrat l 400
6. Środek do maszynowego mycia naczyń w bloku kg 868
7. Płyn do maszynowego mycia naczyń l 200
8. Środek do nabłyszczania – w bloku kg 55
9. Środek nabłyszczający do zmywarek przemysłowych l 200
10. Produkt do mycia podłóg i fug bez spłukiwania l 600
11. Produkt do okresowego czyszczenia silnie zatłuszczonych powierzchni l 300
12. Produkt do okresowego czyszczenia silnie przypalonych powierzchni w proszku szt 200
13. Produkt do usuwania osadów mineralnych (kamienia) - koncentrat l 600
14. Produkt do usuwania osadów mineralnych (kamienia) - do zmywarek kg 3,6
15. Produkt do mycia pomieszczeń sanitarnych l 300
16. Chlorowy środek myjąco dezynfekujący Bacforce EL 900 l 200
17. środek do płukania pieca kon-par l 50
18. środek do mycia pieca kon-par l 100
19. Produkt do ręcznego mycia naczyń w bloku kg 136
20. Środek do namaczania sztućców szt 50
21. Koncentrat do pow. szklanych szt 50
22. środek do czyszczenia stali nierdzewnej szt 200
23. tabletki do pieca Rational - myjące opak 20
24. tabletki do pieca Rational - płuczące opak 10
25. Sól tabletkowa do uzdatniacza wody kg 500
26. środek do płukania pieca kon-par CONVOTHERM l 50
27. środek do mycia pieca kon-par CONVOTHERM l 100


Produkty z poz. od 1 do 22 muszą pochodzić od tego samego producenta i muszą być ujęte w planie higieny w kompleksowym stosowaniu w obiektach bloku żywnościowego. Muszą się nawzajem uzupełniać w planie higieny w stosowaniu codziennym i okresowym
Zadanie Nr 2 - dostawa materiałów jednorazowych i środków czystości

Lp.
Nazwa produktu
Jm
Ilość

1. Rękawiczki nitrylowe( op.100 szt.) opak 1000
2. Folia aluminiowa w rolce szt 60
3. Serwetki ozdobne opak 200
4. Ręczniki papierowe składane opak 7000
5. Czyściwo papierowe w rolce szt 900
6. Tkanina obrusowa cerata mb 300
7. czepek jednorazowy opak 50
8. Serwetki gastronomiczne białe A-500 opak 3000
9. Papier toaletowy opak 3072
10. Ręcznik papierowy składany ZZ opak 800
11. Ręcznik papierowy w rolce opak 100

4. Oznaczenia i nazwy użyte w opisach przedmiotu zamówienia mają charakter poglądowy i służą jedynie do łatwiejszej identyfikacji asortymentu, jaki winien Wykonawca zaoferować. Dostarczone środki czystości muszą być fabrycznie nowe, posiadać nienaruszone cechy pierwotnego opakowania, posiadać parametry, cechy i właściwości określone w deklaracji zgodności / certyfikacie zgodności producenta oraz opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego towar spełnia wymagania określone przez Zamawiającego, zgodnie z wymogami siwz.
5. Obowiązkiem Wykonawcy wobec Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych właściwej jednostki wojskowej lub instytucji wojskowej na terenie której przewidziano realizację zamówienia jest po podpisaniu umowy dostarczenie wniosku (załącznik nr 9 do SIWZ) wraz z wymaganymi przez właściwą jednostkę organizacyjną załącznikami. W sprawach związanych z realizacją zamówienia należy kierować się do osób wskazanych w SIWZ lub umowie jako do kontaktów.

6. Wykonawca (Podwykonawca), jeżeli przy realizacji zamówienia będzie posługiwał się cudzoziemcami, którzy będą wchodzili na teren jednostki wojskowej, musi uzyskać pozwolenie odpowiednich organów na wstęp tych osób na teren jednostki, zgodnie z zapisami § 54 pkt 1 – 5 (rozdział VI) ,,Instrukcji w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej” stanowiącej załącznik do Decyzji nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24.01.2017 r. w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (DZ. Urz. MON 2017, poz. 18).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.10.2018 | 08:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki higieny osobistej

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się