DOSTAWA RENTGENOWSKICH URZĄDZEŃ DO PRZEŚWIETLANIA BAGAŻU ORAZ BRAMOWEGO WYKRYWACZA METALI NA POTRZEBY SĄDÓW OKRĘGU KIELECKIEGO

» Opis zapytania

Dostawa, montaż i uruchomienie 2 sztuk rentgenowskich urządzeń do prześwietlania bagażu, w tym 1 na potrzeby Sądu Rejonowego w Staszowie i 1 na potrzeby Sądu Rejonowego w Sandomierzu oraz 1 sztuki bramowego wykrywacza metali na potrzeby Sądu Rejonowego w Pińczowie wraz z przeszkoleniem 20 osób łącznie dla wszystkich trzech lokalizacji wskazanych przez Zamawiającego w zakresie jego obsługi

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.10.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się