Dostawa armatury-fabrycznie nowych wodomierzy i modułów radiowych wraz z systemem zdalnego odczytu z dostawą do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych wodomierzy mokrobieżnych hybrydowych z odizolowanym liczydłem wypełnionym roztworem gliceryny o średnicy od 15 mm do 20 mm, przeznaczonych do wody zimnej; aplikacji/ oprogramowania do zdalnego odczytu; kompletnego przenośnego zestawu wraz z urządzeniem do zdalnego odczytu, określonych w załączniku nr 1 SIWZ (Specyfikacja materiałowa). Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywną dostawę wodomierzy w ilości około 1200 szt. Wodomierze muszą współpracować z nakładkami umożliwiającymi zdalny odczyt lub inną formą nadajnika do zdalnego odczytu. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę oprogramowania/ aplikacji do obsługi zdalnego odczytu wraz z urządzeniem do zdalnego odczytu. Podane powyżej ilości należy traktować jako orientacyjne i Wykonawcy nie przysługuje prawo odszkodowania za nieosiągnięcie wskazanych wielkości.Faktyczna ilość zamawianych wodomierzy uzależniona będzie od bieżących potrzeb Zamawiającego, a wykazane w załączniku nr 1 zestawienie ilości wodomierzy nie stanowi zobowiązania do pełnej jego realizacji lub jej ograniczenia ilościowego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.10.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się