ZP/BZP/381/2018 Dostawa fabrycznie nowego oscyloskopu dla Katedry Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Politechniki Wrocławskiej.

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego oscyloskopu dla Katedry Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Politechniki Wrocławskiej.
2.Przedmiot zamówienia obejmuje: dostawę nowego urządzenia do miejsca wyznaczonego przez Zamawiającego.
3.W ramach umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przedmiot umowy na adres: Politechnika Wrocławska, Katedra Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii, Plac Grunwaldzki 13, 50-378 Wrocław, bud. D-01, p. 20.
4.Wszystkie koszty transportu i ubezpieczenie podczas transportu związane z wykonywaniem przedmiotu umowy obciążają Wykonawcę. Ryzyko w czasie przewozu, załadunku i wyładunku
obciążą Wykonawcę.
5. Kod CPV: 38342000-4 Oscyloskopy
6.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 3 do SIWZ - OPZ.
7.Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.10.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się