Dostawa zestawu do chromatografii cieczowej GPC/SEC w układzie polarnym wraz z oprogramowaniem. Oznaczenie sprawy OZ/D/18/71/DM

» Opis zapytania

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę zestawu do chromatografii cieczowej GPC/SEC w układzie polarnym wraz z oprogramowaniem. 2. CPV: 38.43.22.00-4 Chromatografy. 3. Termin wykonania zamówienia: do 7 tygodni (49 dni) od dnia zawarcia umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.10.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się