Dostawa wodomierzy z zamontowanymi nadajnikami radiowymi

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa wodomierzy z zamontowanymi nadajnikami radiowymi w ilości 1000 sztuk, w tym:
- 800 sztuk wodomierzy wirnikowych suchobieżnych z blokadą obrotu liczydła z zamontowanym nadajnikiem radiowym,
- 200 sztuk wodomierzy wirnikowych mokrobieżnych z blokadą obrotu liczydła, hermetycznych z zamontowanym nadajnikiem radiowym.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w załączniku nr 1 do SIWZ.
3.Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.10.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się