ZAKUP ODZIEŻY BRANŻOWEJ, SPECJALNEJ ODZIEŻY ROBOCZEJ I DODATKÓW

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest zakup odzieży branżowej, specjalnej odzieży roboczej i dodatków. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają następujące załączniki do SIWZ:
- załączniki nr 1.1 – 1.5 - formularze ofertowe, - załącznik nr 4.1 – 4.5 - wzory umów; - załącznik nr 5.1 – 5.5 – opisy przedmiotu zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.10.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt ochronny i BHP

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się