Dostawa mieszadła ultradźwiękowego

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mieszadła ultradźwiękowego.
Stanowisko mieszające składające się z procesora ultradźwiękowego i mieszadła mechanicznego umożliwiające jednoczesna dyspersje próbki w komorze dźwiękochłonnej.
2. Przedmiot dostawy obejmuje: dostawę, montaż, uruchomienie oraz ubezpieczenia w czasie transportu, rozładunku i uruchomienia przedmiotu umowy aż do podpisania protokołu odbioru bez uwag oraz instruktaż z obsługi dla 4 osób z zakresu obsługi mieszadła w języku polskim. Należy również dostarczyć Dokumentację Techniczną Ruchową DTR w wersji papierowej oraz elektronicznej w języku polskim
Miejsce dostawy: 50-371 Wrocław, Łukasiewicza 5, budynek B6, Hala Laboratorium Tworzyw Sztucznych.
3. Dokładny opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ – Specyfikacja techniczna.
4. Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.10.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny produkcyjne i części do maszyn produkcyjnych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się