Dostawa spektrometru dla Instytutu Chemii i Technologii Nieorganicznej

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja, uruchomienie spektrometru oraz przeszkolenie użytkownika w zakresie obsługi aparatury. Spektrometr przeznaczony do oznaczeń pierwiastków w próbkach wprowadzanych do plazmy emisyjnej wzbudzanej mikrofalowo wraz z adapterem do butli, automatycznym podajnikiem próbek i mineralizatorem mikrofalowym. Magnetycznie wzbudzona plazma mikrofalowa zasilana jest gazowym azotem (N2). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.10.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się